Bán nhà gỗ cổ – gỗ mít, gỗ chò chỉ

Bán nhà gỗ cổ – gỗ mít, gỗ chò chỉ

8 Cột chính cao 3,66m,vanh 61cm
8 cột phụ cao 2.33m.
Gỗ cột là gỗ chò chỉ
Gỗ trên là gỗ mít

Chi tiết xin liên hệ Sdt: 0914424667 ( em Hạnh)

Bán nhà gỗ cổ - gỗ mít, gỗ chò chỉ Bán nhà gỗ cổ - gỗ mít, gỗ chò chỉ Bán nhà gỗ cổ - gỗ mít, gỗ chò chỉ Bán nhà gỗ cổ - gỗ mít, gỗ chò chỉ Bán nhà gỗ cổ - gỗ mít, gỗ chò chỉ Bán nhà gỗ cổ - gỗ mít, gỗ chò chỉ

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *