Kts Nguyễn Giang tìm hiểu kiến trúc gỗ tại Nhật Bản

Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.

Kts Nguyễn Giang tìm hiểu kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.

Một số hình ảnh các công trình kiến trúc gỗ truyền thống trong chuyến tìm hiểu về kiến trúc gỗ truyền thống tại Nhật bản của Kts Nguyễn Giang :

Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu kiến trúc gỗ Nhật bản
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến trúc nhà gỗ truyền thống Nhật Bản – Kts Nguyễn Giang.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến trúc chùa nhật bản.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến trúc Cổng gỗ truyền thống Nhật Bản – Kts Nguyễn Giang.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến trúc gỗ truyền thống Nhật Bản – Kts Nguyễn Giang.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến trúc truyền thống Nhật bản.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến-trúc-chùa-gỗ-truyền-thống-Nhật-bản.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kiến-trúc-truyền-thống-nhật-bản.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Một công trình Kiến trúc gỗ truyền thống Nhật Bản – Kts Nguyễn Giang.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Nhà gỗ truyền thống Nhật Bản – Kts Nguyễn Giang
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Cổng-Gỗ-Nhật-Bản-KTS-Nguyễn-Giang.
Một số hình ảnh Kts tại nhà máy gỗ Yamasa tại Nhật bản.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Kts Nguyễn Giang tại phân xưởng gia công chế tác một cấu kiện gỗ của một ngôi nhà gỗ vượt khẩu độ lớn .
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Một cấu kiện gỗ cong vượt khẩu độ lớn được ghép từ nhiều thanh gỗ.

Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.

Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.

Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Gỗ khối được ghép bởi nhiều lớp và xoay chiều.
Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Một lò sấy gỗ tại nhà máy gỗ Nhật bản.

Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản. Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản. Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản. Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.

Kts Nguyễn Giang tìm hiểu Kiến trúc gỗ tại Nhật Bản.
Nghe giới thiệu về công nghệ chế biến gỗ và làm Nhà gỗ Nhật Bản tại nhà máy gỗ Yamasa Nhật Bản

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *