nha-go

Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn

Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn:

Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm mộc và công bố thương hiệu làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn.
Thời gian 7 ngày : 16/3 – 22/03
Địa điểm : điểm công nghiệp, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.

Trong thời gian diễn ra triển lãm Gỗ Giang có trình diễn quá trình lắp dựng một ngôi nhà gỗ Chàng Sơn, nhằm giới thiệu và quảng bá những nét độc đáo của nhà gỗ Chàng Sơn với du khách thăm quan.

Một số hình ảnh quá trình lắp dựng nhà gỗ diễn ra tại triển lãm.

Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn
Nhà Gỗ.
Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn
Nhà gỗ Chàng Sơn.
Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn
Nhà gỗ 3 gian tại triển lãm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn.

Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng SơnNhà gỗ trong quá trình lắp dựng tại triển lãm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn.

Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn
Nhà gỗ Chàng sơn. Ngôi nhà gỗ 3 gian do Gỗ Giang lắp dựng tại làng nghề mộc truyền thống Chàng Sơn.
Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn
Nhà gỗ đẹp.
Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn
Nhà Gỗ lắp dựng và trưng bày tại tuần lễ triển lãm sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn.

Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn

Quá trình chuẩn bị mặt bắng để thi công lắp dựng ngôi nhà gỗ tại Chàng Sơn.

Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn
Gỗ Giang thi công lắp dựng Nhà Gỗ Chàng Sơn.
Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn
Quá trình thi công lắp dựng ngôi nhà gỗ phục vụ cho triển lãm với khoảng 10 công nhân. Các công lành nghề của Gỗ Giang tại làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn.
Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn
Lắp dựng nách và kẻ hậu của 3 gian giữa của ngôi nhà nhà gỗ.
Nhà gỗ Chàng Sơn với tuần lễ trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn
Lắp dựng nách và kẻ hậu của 3 gian giữa của ngôi nhà nhà gỗ.

 

 

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *