Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn – Tháng 09 2017

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn – Tháng 09 2017

Thứ năm, 28/09/2017 | 09:00

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn – Tháng 09 2017

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017: Video là nhật ký số hình ảnh thường ngày tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản:

Làm nhà gỗ Nhật bản: với một số công đoạn đầu tiên để thực hiện một công trình kiến trúc gỗ,lấy mực thước, căng dây bật mực, lấy hố đục mộng cột, đục mộng gỗ của kết cấu gỗ .

Video tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Nhật ký một số hình ảnh thường ngày tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017

Đục lộ cột gỗ Chòi gỗ Nhật Bản.

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017Một số cấu kiện cột gỗ vuông của kiến trúc gỗ Nhật Bản.Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017Chấm mực một cây cột của chòi lục giác.

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017Tính toán chòi gỗ lục giác Nhật Bản.

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017

Lỗ mộng một cây cột chòi gỗ.

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017Làm Nhà gỗ Nhật bản tại xưởng Gỗ Giang, Làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn.

Dự án Kiến trúc gỗ Nhật bản tại Hà nội, là dự án thứ 2 trong năm 2017 mà KTS thực hiện sau dự án


Bài liên quan

Án gian thờ đẹp cho công trình nhà gỗ tại Bắc Ninh
đã thực hiện
Án gian thờ đẹp cho công trình nhà gỗ tại Bắc Ninh

Chiêm ngưỡng chi tiết bộ án gian thờ làm từ gỗ gụ cho công trình nhà gỗ tại Bắc Ninh. Những chi tiết điêu khắc tuy nhỏ nhưng "có võ"

Xem thêm