Bán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà Tĩnh

Bán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà Tĩnh

Thứ ba, 23/10/2018 | 09:00

Bán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà Tĩnh

Bán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà Tĩnh Nhà 3 gian, dài 13m, cao 5,3m, 14 cột . Địa điểm công trình : Hà Tĩnh. Chất liệu gỗ Dổi, sơn hoàn thiện.

Bán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà Tĩnh

Nhà 3 gian, dài 13m, cao 5,3m, 14 cột .

Địa điểm công trình : Hà Tĩnh.

Chất liệu gỗ Dổi, sơn hoàn thiện.

Giá 840tr . Liên hệ trực tiếp : 0973682024 em Nam.

 

Bán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà TĩnhBán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà TĩnhBán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà TĩnhBán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà TĩnhBán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà TĩnhBán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà TĩnhBán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà TĩnhBán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà TĩnhBán Nhà Gỗ 3 Gian, gỗ Dổi tại Hà Tĩnh

Liên hệ trực tiếp : 0973682024 Nam.


Bài liên quan