Nhà gỗ Miền Trung

Nhà Kẻ Truyền ( Nha Ke Truyen), Nhà Gỗ Đẹp , Nga sơn, Thanh hóa

Chủ đầu tư

Địa chỉ

Đơn vị triển khai

Gỗ Giang

Thời gian

2021

Nhà Kẻ Truyền , tỉ lệ các cấu kiện của ngôi nhà đạt được sự cân bằng hài hòa. Kẻ truyền với đường truyền uốn lượn từ kẻ hiên đến kẻ ngồi và kẻ chim, con lợn.

Nhà Gỗ Đẹp. Hiên ngôi nhà gỗ với kẻ hiên đạt độ cong khá chuẩn mực, hoa văn đặc trưng riêng cho các công trình nhà gỗ của Gỗ Giang.

Nhà Gỗ Đẹp, với hoa văn độc quyền của KTS Nguyễn Giang đã được cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận độc quyền, dùng cho các tác phẩm Nhà Gỗ (Nha Go) của Gỗ Giang. Các đường nét chạm khắc tinh sảo, kênh bong, và sắc nét…

Share :

Những dự án khác