Nhà Gỗ Miền Nam

Từ đường gia tộc lớn tại TPHCM – Bắt đầu quá trình thực hiện

Chủ đầu tư

Địa chỉ

Đơn vị triển khai

Gỗ Giang

Thời gian

2020

Nhà gỗ được làm bằng chất liệu gõ Pachy vân cực đẹp mắt và sáng màu.

Cột và một số cấu kiện của công trình, công trình với số lượng lên đến hằng trăm m3.

Thực hiện bởi những nghệ nhân nhà gỗ hàng đầu Việt Nam của Gỗ Giang.

Share :

Những dự án khác